Igaz életet élni

Hamis maskarák álruhái a fél életünk, sebeink miatt szerepeink mögé tévedünk. Elbújva mögöttük tétován éppen csak lépkedünk, de árnyékokként még csak nem is élhetünk.

Fotó forrás: pinterest

A játék eme hamis illúziója az egó rémképe, csapda helyzet, hisz a szerep csupán a valótlanÉn létszüksége. Ideig-tartó kifejeződése az önmagunknak hitt bábnak, de az igazi Önvalónk lélekfoszlányai többre vágynak! Teljesebb életre, szabad kifejeződésünk legszentebb igazára, hogy azok lehetünk, akik valójában vagyunk! S ha Őt éljük önmagunkon át, kendőzetlen igazságunkkal a világban is nyomot hagyunk…

Csete Nia

  •   
  •