Bőségprogram 19. nap

Elfogadni a jelenben mindent úgy, ahogy van fontos, ha teremtő életet szeretnénk élni. Minden amit el tudunk fogadni, és minden amit el tudunk engedni a miénk marad.

19. feladat

A mai napra egy érdekes gyakorlat jutott. Olvasd el az alábbi történetet (legalább kétszer) és jegyezd le a személyes meglátásaidat és gondolataidat róla, a saját életedre vonatkoztatva a füzetedbe.

Íme, a történet:

Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy király, aki egyszer így szólt az alattvalóihoz:

– Drága gyűrűket csináltattam és megvásároltam a világ egyik legszebb gyémántját. Szeretnék egy üzenetet elrejteni a gyűrűben. Ez az üzenet a hasznomra kell hogy váljék válságos időkben, és az örököseimet is szolgálnia kell. Egy rövid mondatnak kell lennie, amit a gyűrű gyémántja alá lehet elrejteni.

Azok, akik a király szavait hallgatták mind nagyon okosak voltak, és mindannyian hosszú gondolatokat tudtak volna írni, de olyan rövid mondatot, ami 2-3 szónál nem hosszabb, s ami válságos időszakokban támaszként szolgálhat olyat nem. Mindenki törte a fejét, de végül senki talált ki semmit.

A király édesanyja fiatalon hunyt el, és egy öreg szolga viselte a gondját, így hát a szolgát családtagként kezelték. A király mélységes tiszteletet érzett iránta, így hát az ő véleményét is kikérte. Az öregember így válaszolt:

– Nem vagyok sem bölcs, sem tanult, de ismerek egy üzenetet. Az életem során, a palotában töltött éveim alatt mindenféle emberekkel találkoztam és egyszer egy varázslóval ismerkedtem meg, akit királyuram édesapja hívott meg. Hálájának jeléül, ezt az üzenetet adta nekem.

Ekkor, az öreg szolga leírt valamit egy darab papírra és odaadta a királynak.

– Azonban, kérem, ne olvassa el – mondta a szolga a királynak, – hanem tartsa elrejtve a gyűrűben és csak akkor nézze meg, amikor már nincs más választása.

Kisvártatva ellenségek törtek be a királyságba, és a király vesztésre állt. A király lóháton menekülni kényszerült, az ellenségek üldözőbe vették. A király csak egymaga volt, míg az ellenségei sokan voltak. Egyszer csak egy olyan helyre jutott, ahonnét már nem volt kiút, egy sziklafal állta az útját és visszafordulni már nem tudott. Eszébe jutott a gyűrű, elővette, és kivette a papírdarabot, elolvasta a rövid üzenetet, ami úgy szólt, hogy:

– Ez is elmúlik.

Mihelyt elolvasta az üzenetet, mélységes nyugalom vett erőt rajta. Eközben az ellenségei eltévedtek az erdőben és a lovaikat már nem lehetett hallani. A király mélységes hálát érzett az öreg szolgálója, és a varázsló iránt. Ezek a szavak hihetetlenek voltak. A papírdarabot visszatette a gyűrűbe, a gyémánt alá. Azon a napon, amikor visszatért a királyságába, mindannyian győzedelmesnek érezték magukat, és nagy pompával fogadták őt, a király fantasztikusan érezte magát. Az öreg szolga odaállt a király mellé és azt mondta neki, hogy:

– Ez a pillanat szintén alkalmas arra, hogy ismét rávessen egy pillantást a rejtett üzenetre.

Mire a király azt válaszolta neki:

– Most, hogy győztem, az emberek ünnepelnek, nem vagyok sem kétségbeesett, sem kilátástalan helyzetben, miért is nézném meg az üzenetet?

A szolga így válaszolt:

– Hallgasson rám, ez az üzenet mind a vérzivataros, mind pedig a jó időkben is találó.

A király újra felnyitotta az üzenetet.

– Ez is elmúlik.

A király újra azt a mélységes benső csendet érezte, mint előtte. Bár éppen ünnepelt, a büszkesége és az egója elillant. A király megértette az üzenetet, megvilágosodott. Az öreg szolga így szólt:

– Emlékszik mindarra, ami magával történt? Semmi sem állandó, egyetlen érzés sem. A jó és a rossz pillanatokat, akárcsak a nappalokat és az éjszakákat, fogadjuk el természetes módon, mert az élet természetes részét képezik.

A múlandóság állandó. Gondolkodj el ezen a történeten és jegyezz fel pár sort a noteszedbe. Ezen felül, a mai nap központi témájaként vizsgáld meg és használd a múlandóság fogalmát.

A mai szanszkrit mantra:
Szat – Csit – Ananda
Létezés – Tudatosság – Gyönyör

A nap központi gondolata, amit minél többször idézz vissza
az emlékezetedbe:
ma emlékezni fogok arra, hogy szeretek mindent és mindenkit,
akivel, vagy amivel kapcsolatba kerülök

A meditáció elérhető eredetiben angolul itt. A fordításért köszönet Volner Miklósnak. Most pedig helyezkedj el kényelmesen és hallgasd meg a mai meditációt. Bízz a folyamatban és engedd, hogy a varázslat megtörténjen.

Hanganyag magyarul:

Amikor teljesítetted a napi írásos és meditációs feladatot, kérlek nyomj egy lájkot mindig a bejegyzés alján, vagy a youtube csatornámon. Így én is látom, hogy mennyien végzitek, és a társaitoknak is motivációt adtok, hogy nincsenek egyedül a folyamatban. Köszönöm!

Holnap találkozunk!