Egyéni és team egészség coaching

Képességfejlesztés coaching beszélgetésekkel, ha valamilyen egészséget érintő egyensúlytalanság zavarja a sikeres munkavégzést.  

Egészséges életet élni azt jelenti, hogy a különböző életterületeink harmóniában vannak, és a testi – lelki folyamataink kiegyensúlyozottan működnek.

Tudatos életvezetés, hatékony egészségfejlesztés 

health promotion – mint szakkifejezés egy új, forradalmi gondolkodásmódot takar a haladó szellemiségű országokban. Ez a szemlélet már tudományos tapasztalatok által is bizonyított, az egészségi állapotunk modern meghatározásában. Miszerint a betegségek kialakulásában nemcsak egyéni genetikai, és biológiai tényezők játszanak szerepet, hanem belső – lelki, és külső – szociális, társadalmi tényezők is.

Számtalan tudományos kutatási eredmény, és az egészség új megközelítése eredményezte az egészségfejlesztés kibontakozását. Amelynek első nemzetközi konferenciáját 1986-ban rendezték a kanadai Ottawában. Ennek a világtalálkozónak a záródokumentuma, az Ottawai Charta a mai napig érvényes módon, alapdokumentumként rögzíti az egészségfejlesztés definícióját és alapvető tevékenységeit.

“Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely módot ad az embereknek, közösségeknek, egészségük fokozottabb kézbentartására és tökéletesítésére. A teljes fizikai, szellemi és szociális jólét állapotának elérése érdekében az egyénnek vagy csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy megfogalmazza és megvalósítsa vágyait, kielégítse szükségleteit, és környezetével változzék vagy alkalmazkodjon ahhoz. Az egészséget tehát, mint a mindennapi élet erőforrását, nem pedig mint életcélt kell értelmezni. Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi képességeket hangsúlyozza. Az egészségfejlesztés következésképpen nem csupán az egészségügyi ágazat kötelezettsége.” (Ottawai Charta 1986)

Alapvető emberi jog az egészségünk menedzselése 

Oktatási rendszerünknek sajnos még napjainkban sem része az egészségkultúra, így felnőttekként sem feltétlenül rendelkezünk megfelelő tudással ebben a témában. Az egészségügyben pedig a gyógyítás mellett nincs idő és kapacitás egészségnevelési reformokra. Az egyéni fókuszú egészségfejlesztés nem része a magyar életvezetési kultúrának, azonban ez változni látszik! Egyre több szervezet válik nyitottá arra, hogy támogassa a kollégák tudásszerzését az egészségük megőrzéséhez, annak céljával, hogy elkerülhessék a stresszbetegségeket, vagy a rettegett kiégés (burnout) szindrómát. Ha az egészségmenedzsmentre, mint prevenciós eszközre gondol, cége legmegtérülőbb befektetése lehet az egészséges és egészségtudatos dolgozó. S Ön, mint egyensúlyban lévő vezető.

Az önmenedzselés támogatója lehet
az egyéni fókuszú egészségfejlesztés
forradalmian új eszköze
– az Egészség coaching –
mint rendszerszemléletű segítő beszélgetés.

Ha nincs intézményesített formája annak, hogy információt, tudást és eszközöket kapjunk az egészségünk megóvásához, akkor magunknak kell autodidakta módon gondoskodni erről. Ezt felnőttekként valamennyien meg is tesszük önmagunkért. Azonban, ha kialakul egy komolyabb betegség, és az akut problémáink krónikussá – netán rosszindulatúvá válnak, nem biztos, hogy tudjuk kihez fordulhatunk megbízható segítségért az internet adta széles repertoárban.

Képességeink fejlesztése a gyógyuláshoz, saját felelősségünk!

Annak érdekében, hogy minél több lehetőséget teremthessünk önmagunk számára az egészség, az egészséges élet választásához: tanulni érdemes. Megismerni önmagunkat, hogy kik vagyunk mi emberek – rendszerben nézhető komplex lényekként – saját felelősségünk és feladatunk.

Holisztikus szemléletű Life- és egészség coachként abban látom a lehetőséget a valódi fejlődésre, ha az életünk minden meghatározó dimenziójában elmélyítjük azt, amiben változni szeretnénk. Ami azt jelenti, hogy a gyógyulásban akkor lehet nagyobb esélyünk a vágyott fordulatra:

 • ha az elme síkján sikerül kilépnünk az automata üzemmódból, azaz megtörjük a negatív gondolati szokásainkat, megváltoztatjuk az életet nem támogató hiedelmeinket. S ha átalakítjuk azokat a mentális programjainkat, melyek szerint újra meg újra kisiklatjuk a saját boldogságunk felé tartó vonatunkat.
 • Ha a lélek szintjén feldolgozzuk a múltbeli sérelmeinket, fejlesztjük az érzelmi intelligenciánkat, és törekszünk új, pozitív érzelmi mintákat kódolni az életünkbe.
 • Valamint a test síkján, ha megértjük, hogy a test intelligenciája napjainkban már fontos kulcstényező, és kardinális lehetőség arra, hogy mélységében is megérthessük, s gyógyulttá tehessük önmagunkat.

Ha vállaljuk a felelősséget a tetteinkért, és megtanulunk tudatosan, megfontoltan dönteni és cselekedni, akkor képessé válhatunk az automata pilóta üzemmódból a jelen tudatosságán át, kezünkbe venni az életünk irányítását. Az Egészség coaching által megtapasztalhatóvá válik mit is jelent a holisztikus gondolkodás, és általa megtanulhatnak a munkahelyen a vezetők, vagy Teamek, hatékonyan cselekedni az egészségük érdekében.

Az egészségtudatosság három alappillére

 • Élethosszig tanulni önmagunkról, kulcs a kiegyensúlyozott élethez.
 • A növekedés és emelkedés része kell legyen képessé válni másként nézni az életre, és valódi változásokat vinni benne véghez.
 • Megérteni, hogy az egészségünk visszaállításához, és a minőségi élethez fejlődésre, új szokásokra, pozitív önképre, és kiteljesedést célzó szemléletre van szükségünk.

Egyéni Life- és egészség coaching

Ebben a formában olyan strukturált, támogató kapcsolatban működök a vezetőkkel együtt, ami segít nekik, hogy képessé váljanak szemléletet váltani amikor önmagukról van szó. Tapasztalataim szerint, a vezető beállítottságú emberek egy része maximalista működésű, vagy perfekcionista beállítottságú. A cégvezetők ezt kezdetben értékelni szokták, hiszen nagyobb sikereket, és eredményeket lehet elérni az ambiciózus, versengő alkalmazottakkal, ugyanakkor ezek az emberek egy-két évtized alatt elveszítik önmagukkal a kapcsolatot, ha valamilyen megfelelési vágy miatt, önismeret nélkül hajszolják az eredményeket. Nincs értelme kizsigerelni magunkat, amikor egyensúlyban is képesek lehetünk kimagasló eredményeket elérni, csak ehhez érdemes megismerni a működési mechanizmusainkat. Nem kell, hogy fizikailag és lelkileg rosszul legyünk, csak mert eredményekre vágyunk. Van középút!

Amikor egy vezető életében felmerülnek:

 • szorongásos zavarok (kezelhetetlen fáradtság, koncentrációzavar, memória problémák, fokozódó munkahelyi hibázás, kudarctűrő képesség romlása, alvászavar, evészavar, szenvedélybetegségek kialakulása, türelmetlenség, korábban nem jellemző konfliktuskezelési rugalmatlanság, dühkitörések, frusztrációs intolerancia stb.)
 • stresszbetegségek (szívritmuszavar, magas vérnyomás, pánikbetegség, vércukor ingadozások, rendszeressé váló gyomorfájás, emésztési gondok, gyomorfekély, újkeletű fejfájásos panaszok, migrén, alvászavar, autoimmun megbetegedések, rák stb.)

érdemes holisztikus szemléletű segítőhöz fordulni, aki egyéni egészségtervet tud készíteni az egyensúly helyreállításához.

Előfordulhat, hogy valamilyen hosszú lefolyású betegség alakul ki, és nem szeretné a munkáját feladni az érintett, az életmódváltás időszaka alatt. Ilyen esetekben is hatékonyan tudok segíteni, véghezvinni a kezelőorvos tanácsait, és mindezt összehangolni a munkával, s az új életmóddal. Ez a folyamat hatékonyan ösztönözhet bárkit a gyógyuláshoz szükséges viselkedésváltozásra. A kiválasztott egészség célokra fókuszálunk, s arra, hogy keresztül tudja vinni az orvos által ajánlott, gyógyuláshoz szükséges életmód változtatást, és mindezt beilleszteni a munkába. Ha az orvostudomány mellett alternatív kezelésekben is részesül, segítek összehangolni a két területet. Ha pedig a számtalan elérhető kezelési gyógymód közül nem tudja kiválasztani a megfelelőt, az orvosai tanácsait szem előtt tartva támogatom a döntésben.

Team Life- és egészség coaching

Bármelyik Team életében előfordulhat, hogy komolyabban megbetegszik, vagy akár elbúcsúzik valaki. Akár közöttük, akár maga a vezetőjük. Felmerülhet olyan igény, hogy a csapat közösen dolgozhassa fel a változást, és támogathassák egymást a leli megélésekben. Teret biztosíthat a csoportos coaching helyzet ilyen közös feldolgozásoknak.

Előfordulhat hogy kiemelt stresszhelyzetnek kitett egy Team (bármilyen ok miatt), akár átmenetileg, akár munkakörileg. Ilyen esetekben hatékony támogató eszköz lehet, ha megtanulnak prevenciós technikákat a stresszoldására, érzelmek kezelésére, kiventilálásra, munka- magánélet egyensúlyba hozására.

Jellemzőbb témák az egészség coachinghoz

 • megnövekedett stressz-hatások, egészségtámogató életszemlélet és magatartásforma kialakítása,
 • egészség-orientált magatartás és kommunikáció integrálása a vezetői munkába,
 • egészségmegőrző gondolkodás,
 • work-life balance és burnout profilaxis,
 • mobbing, sobbing, énkép – önérzet visszaállítása, esetfeldolgozás, reziliencia fejlesztése
 • újraorientáció, önmotivációs gondok, a vitalitás, az életöröm és a teljesítőképesség helyreállítása, fokozása,
 • stresszkezelés és a stressz-reziliencia fokozása,
 • változáskezelés,
 • szervezeti egészség-menedzsment, munkatársak egészségtudatosságának fokozása,
 • betegségek, rák,
 • egyensúlyzavarok.

Az életvezetési- és egészség coaching a rendszerszemléletű coaching kiterjesztése az egészséget, jóllétet, harmóniát érintő és az ezekkel szorosan összefüggő kérdésekre. A coaching lehetőséget nyújt Teameknek vagy egyéneknek megterhelő, munkahelyen felmerülő élethelyzetek mélyreható átgondolására, kérdések-, témák tisztázására, megoldási utak kijelölésére, konkrét cselekvési tervek kidolgozására és megvalósítására.

Terápia, kezelések, rehabilitáció

Az Egészség coachingon való részvétel nem helyettesít semmilyen orvosi tanácsadást, kezelést, sem lelki – sem orvosi terápiát, de azokat kiegészítheti.

Az egyensúlyunk megtalálása lehetséges!
A kibillent állapotok visszaterelhetőek a helyes mederbe,
ha kezünkbe vesszük az egészségünk,
és az életünk irányítását!

Hogyan zajlik a coaching?

Az ülések helyszíne, munkaidőben a munkahely, hogy a lehető legkevesebb időre essen ki a Team a munkafolyamatokból. Vezetők esetén külső helyszín javasolt.

Az alkalmak bizalmi légkörben és munkaformában, titoktartási vállalásom mellett zajlanak. Egy alkalom 2 órás ülést jelent, 2 heti rendszerességgel. A találkozók számát meghatározza a Team létszáma, de a coaching folyamatélményű, ezért hosszabb elköteleződést igényel az önismereti munkára.

Egészségfejlesztés coachingon kívül, tréning formájában is szervezhető Teamek számára.

További részletek és ajánlások személyes beszélgetés keretén belül, a Team közvetlen vezetőjének megismerésével egy időben, s a szervezeti igények felmérését követően történhetnek.

Ha Önt a teljes csapatának fejlesztése érdekelheti, olvassa el a Szupervízió vezetőknek és a Team szupervízió című bejegyzéseimet is.

Kapcsolatfelvétel
csetenia@gmail.com
+3630/857-65-07