Team szupervízió

A Team szupervízió az egyik leghatékonyabb csoportos, szakmai személyiségfejlesztő módszer, humán területen dolgozó szakembereknek.

Szupervíziós folyamat során azoknak a képességeinknek a fejlesztésére van lehetőségünk, amelyek a munkánk gyakorlásában játszanak meghatározó szerepet. Ilyen például a hivatásbeli személyiségünk kompetenciafejlesztése, az asszertív gondolkodás és kommunikáció, a konszenzust célzó konfliktuskezelési hajlandóság, a személyes hatékonyságunk folyamatos megújulásának lehetőségei, szakmai kooperatív gondolkodás, saját tapasztalaton alapuló önfejlesztés – tanulás, az együttérző türelem nyújtása a kollégák saját belső kihívásaira, valamint a másik ember személyiségének és tanulási folyamatának tiszteletben tartásának megtanulása, és a szeretetteli megnyilvánulás nyújtása egymás felé akkor is, ha a felek között gond van.

Az érzékenység miért érték a munkahelyen?

A Teamben történő tanulási folyamat és fejlődési lehetőség a személyes szakmai életünk kontextusában történik, de egymás tanulására is rálátva. A professzionális munkavégzés nem csak azt jelenti, hogy szakmailag képezzük magunkat, hanem azt is, hogy emberileg is azokká válunk, akikkel jó együtt dolgozni. A Team szupervízió annak is teret biztosít hogy a résztvevők személyisége támogassa és ne gátolja a csoport szakmai előrehaladását.

Ha jobban megértjük egymás eseteges küzdelmeit, kihívásait, tanulási fejlesztendő pontjait, akkor ármánykodás és kibeszélés helyett segíthetjük őt a későbbiekben. Amikor egy Team kollektív érzelmi intelligenciája fejlődik, akkor egymás számára is megértő társakká válnak, és egy idő után szupervízió nélkül is támogatni tudják mind az egyéni mind a csoportos fejlődésüket. Mert a közös folyamat során maga az önreflexiós tanulási mechanizmus építi be a személyiségünkbe az együttműködés, tolerancia, kooperatív gondolkodás, empatikus közös fejlődés alapjait.

Az érzékenység cél kell legyen a tudatos és fejlődő gondolkodásban!

Az érzelmeink, lelki attitűdjeink kivonhatatlanok a munkából, másképp robot üzemmódban dolgozunk, és kiégünk. A tudás, és technológiai fejlődés korában mindenkortól fontosabb megőriznünk a benső érzékenységünket, hiszen erős a modernizáció kísértése arra, hogy átvegye az emberi minőséget és a robotizáció kezébe adja. A humán jellegünk (test – lélek – elme ötvözete vagyunk) azonban nem pótolható semmilyen munkafolyamatból, ahol ember-emberrel dolgozik! Az érző ember akkor lehet sikeres a munkájában, ha nem él abban a tévképzetben, hogy a lélek lecsatolható részünk amikor dolgozunk. Máskülönben pillanatok alatt le lehet minket cserélni egy Mesterséges Intelligencia által működtetett szoftverre, ami helyettünk reagál és megoldja a munkánkat.

Ha érzékenyek vagyunk odafigyelünk magunkra, és a másik emberre akkor is, amikor kilépünk reggel az utcára. Hiszen a társdalom szerves részei vagyunk, így bármilyen módon is kapcsolódjunk; a pékségben a reggeli megvásárlása közben, a portással akit először köszöntünk a munkahelyen, vagy épp az együtt dolgozó Teamünkben, elengedhetetlen, hogy az értelmen túl érezni is tudjunk! Hiszen ez tesz minket hatékony, és együttműködő csapattá, csoporttá vagy társadalommá. Ez az ami meghagy minket emberekből álló Teameknek, és segíti, hogy úgy fejlődjön a technológia, hogy az nem iktatja ki magát a humánerőforrást!

A szakmai személyiségünk megismerése, gondozása az egyéni pozitív hatások mellett, közvetlenül támogatja a Team, és közvetve az egyéb munkahelyi kapcsolatok és munkaköri humán-rendszerek hatékony működését is.

Miben más a csoportos, mint az egyéni szupervízió?

A csoport, olyan tanulási folyamat, ahol minden tagnak lehetősége nyílik kibontani és megérteni azt a témakört, ami a legjobban foglalkoztatja a szakmai életében, amire egyedül nem találna választ, amiben elakadt, vagy amit nem tud feldolgozni. A résztvevők direkt módon önmaguknak vagy éppen egymásnak feltett kérdéseiből indirekt tudnak tanulni. Ezeken a találkozásokon az egyénekben rejlő kiaknázatlan energiák, erőforrások megmozgatásán dolgozunk.

A különféle technikák pedig abban segítenek, hogy a Teamek képesek legyenek a találkozókon megélt élményeket továbbintegrálva a mindennapi szakmai életükbe, optimális döntéseket hozni, bármely szituációban. Valamint emberi reakcióikban felismerni, hogy milyen viselkedési faktorok, okok és erők működnek bennük, majd azokat szükség szerint önmaguknak korrigálni.

Az ülések során, a teljes Team a jelenlétével támogatást nyújt egymás számára a kívánt egyéni célok eléréséhez. Képességfejlesztő, szakmai tudatosságfokozó kérdezés technikával inspiráljuk egymást a változásra. A találkozások során a jelenre és a jövőre fókuszálunk, nem a múltban keressük a megoldásokat. A múltat legfeljebb az okok pár pillanatig tartó feltárására használjuk a megértéshez, de nem kutakodunk benne, és nem boncolgatjuk azt. Így megőrizzük az egyéni, személyes életteret a magánéleti személyiség privilégiumát. Ugyanakkor mégis megnyílunk egymás felé egy védett térben, hogy a közösség tagjainak valódi megismerése támogathassa a későbbiek során a pszichológiai-maszkok levételét, és helyette a kialakult, őszinte kommunikációs síkban felvállalhassák önmagukat.

Üléseink (találkozásaink) során, együtt megnézzük azt az útvesztőt, amelyik dilemmát, vagy elakadást okoz az egyén vagy a Team életében. Majd a csoporttagok feltett kérdéseinek segítségével körbejárhatják az adott alkalmakra hozott témákat. Olyan szempontokat láthatnak meg egymás szemén keresztül, amikre egyedül lehet, hogy sosem gondoltak volna. Az új nézőpontok új megoldási stratégiákat hozhatnak, és így képessé válhatnak további lépéseket tenni az általuk kijelölt célokért. 

Milyen munkahelyeknek való a szupervízió?

Olyanoknak, ahol a felső- és középvezetők számára érték és alapvető igény a személyiségfejlesztés, önismeret a saját maguk életében, és ezt nyújtani szeretnék a Teamjeik számára is. Vagy együtt szeretnének rálépni a csapataikkal a fejlődés útjára, s céljuk tudatos és innovatív szemléletű munkahellyé vagy vállalkozássá válni.

Jellemzően szupervíziót igénybe vesznek

  • tudatosság útjára lépett forprofit teamek, valamint a haladó szemléletű KKV szektor szereplői,
  • egészségügyben dolgozók, akik napjainkban nagyobb erkölcsi és emberi kihívásokkal küzdenek mint valaha,
  • pedagógusok, akikre mint látjuk heroikus paradigmaváltás és rendkívüli morális kihívás vár,
  • non profit területen dolgozók, és önkéntes Teamjeik,
  • egyházi vezetők és közösségek, akiknek a hagyományos értékek megőrzése mellett ma már szükséges megküzdeni a modernitással együtt járó új világnézetekkel, viszonyulásokkal,
  • rendvédelmi szervek, ahol úgy szükséges fejleszteni a csapatokat, hogy a fejlődéssel együtt meg tudják őrizni a humán-állományukat,
  • szakmai motivációjukat vesztett alkalmazottakkal küzdő szervezetek, jellemzően Burnout kitettséggel,
  • vezetői teamek, akik nem találják a lendületüket, erejüket, vagy akiknek közösen szükséges fejlődni valamiben (kommunikáció, együttműködés, konfliktuskezelés stb.),
  • menedzserek, projektvezetők, akik más személyek hivatásáért is felelősek.

Hogyan zajlik a Team szupervízió?

Az ülések helyszíne, munkaidőben a munkahely, hogy a lehető legkevesebb időre essen ki a Team a munkafolyamatokból.

Az alkalmak bizalmi légkörben és munkaformában, szupervizori titoktartási vállalásom mellett zajlanak. Egy alkalom 2 órás ülést jelent, 2-3 heti rendszerességgel. A találkozók számát meghatározza a Team létszáma, de a szupervízió folyamatélményű, ezért hosszabb elköteleződést igényel az önismereti munkára.

További részletek és ajánlások személyes beszélgetés keretén belül, a Team közvetlen vezetőjének megismerésével egy időben, s a szervezeti igények felmérését követően történhetnek.

Ha Önt a teljes csapatának fejlesztése mellett egyéni vezetői fejlesztés is érdekelheti, olvassa el a Szupervízió vezetőknek bejegyzésemet is.

Ha Ön vagy a csapata kiemelt stresszhelyzetekkel küzd, és támogatni szeretné akár prevenciós jelleggel az egészségszemlélet kialakulását a vállalkozásában/szervezetében, ismerje meg az Egyéni és team egészség coaching nevű fejlesztői eszközömet is. 

Kapcsolatfelvétel
csetenia@gmail.com
+3630/857-65-07