Rólam

Life- és egészség coach, szakmai kompetenciafejlesztő Szupervizor, Kommunikációs tanácsadó, Önismereti tréner, és Meditációs tanár vagyok.

10 éve foglalkozom személyiségfejlesztéssel, 8 éve vezetőfejlesztéssel, és 6 éve kísérek csoportvezetőként spirituális közösségeket. Fő témaköröm a belső gyermek gyógyítás, szeretetteli belső kommunikáció önmagunk és a környezetünk felé, valamint a sikeres, hiteles vezetővé válás hogyanjai a szakmai kompetencia- és érzelmi intelligencia fejlesztés segítségével.

40 éves vagyok, Miskolcon születtem, Debrecenben élek. Mindig érdekelt a létünkben rejlő lélektan és spiritualitás komplexitása. El nem múló szenvedéllyel keresem – kutatom a felnőtté válásunk során felbukkanó tanulási és fejlődési lelki folyamatokat, motivációkat. Szüntelen foglalkoztat, hogy megtudhassam egyes embereket mi késztet a tanulásra felnőtt korban, míg másokat mi nem. Ugyanígy érdekel, hogy milyen felnőttkori tanulási típusok vannak, és hogyan lehet segíteni a különböző módon tanulókat.

Tudom, hogy a személyiségünk élethosszig formálható és önművelésre képes marad az élete során végig!

Hiszem, hogy akkor mondhatja magát valaki sikeresnek a magán és szakmai életútja folyamán, ha jellemének vonásaiban, magatartásában, reakcióiban, meggyőződéseiben is permanensen tud fejlődni, differenciálódni, és nemesedni. Önmagáért és másokért lelkesedni, felelősséget vállalni és tenni képes; azért, hogy aktív és hasznos tagja legyen a társadalomnak. Ehhez, többek között az önismereti munkán, és a világunk mélyebb megismerésén át vezet az út. Ezekért a gondolatokért léptem a segítő pályára 10 évvel ezelőtt.

Életutam

Daganatos, leukémiás gyermekosztályon indult a munkásságom, ápolónőként 19 évvel ezelőtt. Nővérként pszichológusnak készültem, szenvedélyesen szerettem az ápoláslélektant, és a személyiségfejlődéssel kapcsolatos tantárgyakat. A munkában jobban érdekelt a gyerekek és szüleik lelkivilága, mint a citosztatikumok összetétele, vagy az ápolási teendők. A 12 órás műszakok után ott ültem az anyákkal a gyermekágyak szélén, kerestem velük a ‘miértekre és hogyanokra’ a válaszokat, az okokat, összefüggéseket, és lehetséges lelki megküzdési képességeket a fájdalmaikra. Vigasztaltam, támogattam őket. Végig kísértem a gyerekeket utolsó útjukon, és hagytam, hogy belém kapaszkodjanak a veszteségben szenvedő szülők. Erős voltam. Nem rémisztett a kórtan, a biológia, a fiziológia, a betegségek, a lelki mélységek, sem a halál.

Emellett az évek során, figyelemmel kísértem a kolléganőim nehézségeit. Láttam, milyen embert próbáló feladat egy-egy kis beteg mellől hazamenni a saját gyermekeikhez. Sokat tűnődtem azon, hogy vajon mi segít ezt csinálni egy egész életen át? Miként tudnak ennyiszer megújulni? Honnan vannak erőforrásaik? Majd a figyelmem arra irányult, hogyan lehetne az érzelmileg megterhelő osztályokon segíteni az esetfeldolgozásokat, a lelki és mentális tehermentesítéseket. Megfogadtam magamnak, hogy továbbtanulok, és visszamegyek az egészségügybe majd, segíteni fogok feldolgozni a munkahelyi lelki terheket orvosoknak és ápolónőknek.

Szakmai vonalon ezután különféle szakterületeken lett terepkompetenciám. Kipróbáltam magam sok mindenben, ami hozzájárulás lehetett a céljaimhoz. Voltam recepciós egy szállodában, dolgoztam a banki szektorban, majd szervezetfejlesztőként képeztem bankárokat, sok évig szolgáltam non profit területen önkéntesként olyan alapítványokat, akiknek célkitűzéseivel azonosulni tudtam. Később vállalkozóvá váltam, nyitottam egy saját életmódközpontot, és az egészségfejlesztési programjaim megalkotásával, megvalósításával foglalkoztam a lakosság számára. Ezután számtalan társadalomfejlesztő projektet menedzseltem, s miután magam is vezetővé váltam, más vezetők tanácsadója lettem. 

A lélektant nem tévesztettem szem elől, de az álmomat, a pszichológiai tanulmányokat végül elengedtem, mert úgy éreztem kifutottam az időből. Tekervényes, tapasztalatokkal teli utak után, érett felnőttkorban jöttek csak az egyetemi évek, és a kései önmegvalósítás.

Első diplomámat a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karán, andragógusként kaptam, 2012-ben. Tudatosan választottam ezt a szakot felnőttképzési szervező szakiránnyal, benne van minden, ami számomra értékes és érdekes a fejlődéssel, a felnőtt emberek fejlesztésének, tanulásának támogatásával kapcsolatban.

A diplomát követően újra a bölcsészeti tudományok felé vettem az irányt, és felvételt nyertem Budapesten, a Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológia Intézetének szupervizor szakirányú képzésére. Ahol végre azért kezdhettem el tanulni, hogy visszamehessek az egészségügyi dolgozókhoz, és segíthessem őket a szakmai életútjuk gondozásban.

2016. júniusában másoddiplomámat ezen az egyetemen szereztem meg. Sok éve lelkesen dolgozok szupervizorként azon, hogy minél több humán területen dolgozó szakember életének része lehessen általam is a szakmai kísérés. Forprofit területen pedig szervezetfejlesztésben főleg vezetőkkel, menedzserekkel és teamekkel működök együtt szakmai személyiségfejlesztésükben.

Lélekutam

Az életem egyik legfontosabb sikere, hogy az önismereti munka eredményeképpen kiléptem az áldozati szerepből, amibe a gyermekkori sérüléseim miatt kerültem. A keserű sors megfejtésével egyidejűleg, sikerült megszeretni a nekem jutott sebekkel teli múltat, elfogadni a családot akik közé születtem, és megérteni önmagam. Mivel traumákkal terhelt gyermekkorból gyógyultam, kiemelten együttérző lettem mások lelki fájdalmára, gyötrelmeire, így lett speciális szakterületem a belső gyermek gyógyítás. Hiszen, nagyon sajnálatos módon munkásságom során azt tapasztaltam, hogy az emberek többségének a boldogsága, és megbékélése útjában a bennük lévő meg nem értett gyermeki-én várakozik a figyelemre, megértésre és vigaszra, amit felnőttkorban csak önmagunk számára tudunk már nyújtani. 

Az életem jelenlegi szakaszában abban tudom segíteni az embereket, hogy az általam kínált önismereti jellegű, élmény alapú módszereimmel, magán és szakmai életük kiteljesedhessen.

Ehhez az egyetemi tanulmányaim mellett további képesítéseket szereztem az úton: táncterapeuta, life coach, egészség coach, hypnoterapeuta, kommunikációs tréner, és szervezetfejlesztő coach okleveleket.

Majd holisztikus, és alternatív területen aromaterapeuta, s energiagyógyász lettem. 

Az elmúlt évek során meditációs tanárként is kiteljesedtem, programjaim célja mások számára is lehetővé tenni a kilépési lehetőséget a mindennapi rohanó körforgásból, és belelépni a belső csendértékünkbe. Az általam vezetett meditációk során a dualitástól az Egység felé haladunk.

Hívószavak: feltétel nélküli szeretet, elfogadás, együttérzés, ítéletmentesség, őszinteség, kegyelem, megbocsátás, összetartozás, belső csend, szívtér nyitás, pszichospirituális gyógyulás az Egység Tudat Szent terében. S miközben megtapasztaljuk a gondolatnélküliségben a Jelenlét élményét, kapcsolódunk önmagunkkal, majd egymással is. Ebben a térben csodák történhetnek, melyekkel hozzájárulhatunk napjaink globális felemelkedéséhez. A Meditációk nevű menüpont alatt megismerkedhetsz a hangommal. 

Hálatelt szívvel élek

Hálás vagyok azoknak az embereknek, akik bármely szakterületemen kísérőjüknek választottak. A lelkiéletükbe való betekintéssel megmutatták számomra a legszebb misztikát aminek mi emberek részesei lehetünk. Köszönöm! És annak a nővérkének is mindig hálás leszek, aki egykor voltam. Az ő ambíciói nélkül nem léphettem volna erre az útra, amin mások segítőjévé válhattam. 

Szabadidő

Több könyvet is írok, az egyik arról szól, hogy miért nem érthetjük meg életutunk, sorsunk történéseit anélkül, hogy megismernénk és elfogadnánk előbb a szüleinket, gyökereinket. Ebben az önfejlesztő könyvben átsegítem az olvasókat a kardinális szülő-gyermek kérdéskörökön, megvigasztaljuk a bennünk lakó sérült gyermeket, megengedjük neki az önfeledtséget és szívünkben őrizzük őt tovább. Mindezt azért, hogy a szüleinkről békével, és szeretettel gondolkodhassunk. Ezt egyfajta öncoaching könyvnek is szánom, olyan gyakorlati útmutatókkal, amelyek az olvasót is megtanítják az önreflexióra.

A könyvek mellett verseket írok, és spirituális történeteket. Ha van kedved ismerd meg ezt a honlapomat is, melynek címe isteni szeretet

20 éves koromtól része az életemnek az önkéntesség. Mindig ott vagyok valamelyik alapítvány életében segítőként. Fontos számomra a szolgálat, a közös jó cselekedetek, összefogás, és önzetlen támogatás ereje. Hiszek a női energiák gyógyító és teremtő minőségének tiszta szándékában! Jelenleg, ezért csatlakoztam a Feminakadémia szervezői csapatába önkéntesként, ahol női kört is vezetek. 

Magam szakmai kompetenciahatárait, hivatásszemélyiségemet saját élményű, rendszeres szupervízióban gondozom. Mentálhigiénémet, lelki harmóniámat mindennapi Transzcendentális Meditációval tartom fenn.

Az online “találkozás” mint első benyomás fontos mások szemüvegén át is, nem csak a saját magamén. Nézd meg mit mondanak rólam a klienseim, akik részt vettek már a programjaimon. Olvasd el a véleményeiket itt.

Köszönöm, ha engem választasz lélekébresztő útitársadnak! 

Szeretettel, a te kiteljesedésed szolgálatában: Nia